Marosi György

Marosi György
A blogger

2017. június 30., péntek

Tényleg nem vagyunk egyformák


Egy régebbi írásban (ide kattintva olvasható) párhuzamot vontam szép hazánk és egy európai ország jogalkalmazási szokása között. Az említett írásból annak idején kiderült, lényeges különbség fedezhető fel ezen a téren. Ezek a különbségek ma is léteznek; jelen bejegyzésben szeretnék bemutatni egy másikat ezek közül.


Ügyfelem szemtanúja volt egy Ausztriában bekövetkezett síbalesetnek. A történet után két hónappal kapott egy vaskos paksamétát, benne rengeteg fehér papirossal. Becsapta a paksamétát a hóna alá és megkeresett, hogyasszongyahogy fordítsam le neki azt a temérdek, német nyelven íródott hivatalos szöveget, mert ő nem tud németül. Megvizsgáltam a dokumentumokat (volt vagy 10 oldal) és szóltam az ügyfelemnek, hogy én ide nem igazán kellek, ugyanis csupán az iratcsomó fele készült német nyelven, a másik fele le van fordítva.. magyar nyelvre! Kiderült, hogy egy idézésről van szó, ügyfelemet tanúként idézte be az illetékes osztrák bíróság.

Az osztrák idéző első oldalán olvasható volt minden hasznos információ: mely intézmény hívatja az atyafit, milyen jellegű ügyben, milyen minőségben, kik a résztevők, melyik hónap hányadikán, hány óra, hány perckor kezdődik a tárgyalás, sőt, hány óra, hány percet fog tartani! A bíróság címe mellett még a GPS koordinátát is megadták. Mindez az információ úgy volt elhelyezve a papírlapon, hogy első olvasatra a szem könnyedén eligazodott rajta.

Az idéző további 4 oldalán szerepeltek a válaszok azokra a lehetséges kérdésekre, amelyeket a megidézett személy feltehetett az idézéssel és az egész eljárással kapcsolatosan: „Mi van, ha nem megyek el a tárgyalásra?”, „Lehet-e olyat, hogy írásba adom a vallomásomat és elküldöm postán?”, „Valaki a költségeimet meg fogja-e téríteni?”, „Mi van, ha a főnököm nem enged el?” és így tovább négy sűrűn gépelt oldalon keresztül. A végén már azon szórakoztunk ügyfelemmel, hogy vajon hagytak-e megválaszolatlan kérdést. Nem hagytak.

No és akkor nézzük meg, hogy ezzel szemben mifelénk hogyan szólítja meg a tisztelt bíróság a jogorvoslás szereplőit. Az az igazság, nem nagyon van mit nézelődni, ugyanis a romániai bíróságok által kibocsátott idéző mindössze egy oldalas, a rajta szereplő, egyébként hiányos információk random szét vannak szórva és biztosíthatom a kedves Olvasót, hogy több kérdést vet fel, mint amennyire válaszol. Példának okáért, ha valakinek hoz a postás egy idézőt, kérem, ne keresse rajta azt, hogy hány órakor kezdődik a tárgyalás, azt pedig végképp ne, hogy mennyi időt fog tartani! A gyakori kérdések és válaszok valószínűleg helyszűke miatt hiányoznak.


A valódi különbség a két eljárás között nem a papír mennyiségében rejlik. Egy osztrák idéző a közölt információ mennyiségével, minőségével, a részletekre való odafigyeléssel, azzal a ténnyel, hogy a megidézett személyt annak anyanyelvén is megszólítja, megtiszteli és emberszámba veszi az állampolgárt. És ez a tisztelet nem csak az idéző papírján van jelen, hanem a tárgyalóteremben is: a tárgyalás pontosan akkor kezdődik, és annyi ideig tart, ahogyan az idézésen szerepel! Sajnos ki kell mondani, nálunk ez a tisztelet hiányzik. Mindenkit odahívnak reggel fél kilencre, aztán várd ki a sorodat komám! Előfordult, hogy egy tanú öt alkalommal ment el a bíróságra, mind az ötször elnapolták a tárgyalást, a hatodik alkalommal nem tudott elmenni (épp az apját temette), aztán kapott egy rendes fejmosást meg egy pénzbírságot, sőt, a bíró felszólította, hogy többé ne rabolja a bíróság idejét!