Marosi György

Marosi György
A blogger

2017. február 20., hétfő

Február, hol a nyár?
Itt a farsang, áll a bál, vagy mondhatnánk úgy is: itt a farsang, áll még a hó! Több olvasó is jelezte, elege van abból, hogy nyaktörő mutatványok kíséretében tud haladni a járdán, a le nem pucolt jégtakaró miatt. A jogos kérdésük az, mit mond a törvény betűje. 
 


Azt tudjuk, hogy a közterületek rendszeres tisztán tartása és csúszásmentesítése a települési önkormányzatok feladata. Más a helyzet, ha a házunk, a cégünk, illetve a társasházunk előtti járdák karbantartásáról és csúszásmentesítéséről van szó. A 2002/21-es kormányrendelet értelmében ezen ingatlanok előtti járdaszakaszok jégtelenítése és a hó letakarításának kötelezettsége a tulajdonosokra, lakókra, egyáltalán az ingatlan használóira hárul. Érdekes máskülönben, hogy bár sokan úgy gondolnánk, hogy társasházak esetében jelen feladat teljesítése, megoldása a társasház tulajdonostársainak törvényben előírt kötelessége, a 2007/230-as társasházakról szóló törvényben nem találunk konkrétan erre vonatkozó előírásokat. Természetesen helyi önkormányzat döntése (például Székelyudvarhelyen) kötelezheti a tulajdonosi társulásokat a feladat elvégzésére. 

Továbbá, a kormányrendelet előírja, hogy a kötelezettségek megszegéséért pénzbírság szabható ki, a kihágások konkrét szabályozása, a kiszabható pénzbírságok nagyságának meghatározása a helyi és megyei önkormányzatok feladata.

Székelyudvarhelyen 2005 óta létezik a köztisztasági, városgazdálkodási és városszépítési normákra vonatkozó tanácshatározat, mely tartalmaz a hóeltakarítással kapcsolatos rendelkezéseket is. Többek között az 58.(1) paragrafus minden kétséget kizárva kimondja: „A természetes és jogi személyek, valamint a tulajdonosi társulások az általuk birtokolt ingatlan körül kötelesek eltakarítani a havat és a jeget. (2): Az összegyűjtött hó és jég tárolását olyan helyen kell megvalósítani, ahol nem zavarja a gépjárműforgalmat, lehetőleg a járdaszéltől 30 cm-re, szabadon hagyva a kanálisok lefolyóit. (3): A magántulajdon területéről kitakarított havat és jeget a fent megnevezett helyen tárolni tilos, és semmilyen körülmények között nem szabad azt közterületre szállítani.” 

A szabályzatból kiderül az is, az előírások megszegése kihágásnak minősül és a magánszemélyek 25 lejtől 250 lejig terjedő pénzbírságot, míg a jogi személyek 500 lejtől 1000 lejig terjedő pénzbírságot is kaphatnak. A 2010/155-ös törvény értelmében, az ellenőrzés és a bírságok kiszabása a helyi rendőrség feladata. 

Az esetleges bírságoláson kívül a hó és jég eltakarítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása akár polgárjogi felelősséget is vonhat maga után. Igen, akár be is perelhet a kezét vagy lábát törő atyafi, és nem, nem elég kitenni egy „Vigyázat! Csúszik a járda!” – feliratú táblát! A témával kapcsolatosan majd minden évben vannak kisebb-nagyobb viták, cikkez a sajtó is róla, nekem letűnt idők jutnak eszembe, amikor dédapám senkitől nem kérdezte meg, kinek a kötelessége az ő háza elől elhányni a havat, hanem fogta a hólapátot s nekifogott..