Marosi György

Marosi György
A blogger

2017. április 30., vasárnap

A válóperek vesztesei

Egy korábbi bejegyzésben a válásról írtam; ebben a részben a gyerekekről lesz szó. Ők azok, akik a legjobban szenvednek szüleik válópere miatt, ők a válás legnagyobb vesztesei.


Abban az esetben, ha egy kapcsolatból/házasságból gyermek született, a kapcsolat, vagy a házasság megszakadását követően döntés kell szülessen - korábbi elnevezés szerint a gyermek elhelyezéséről - új terminológiával a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról és a gyermek lakhelyéről. Fontos: a gyerekek jogairól szóló jogszabályok egyaránt vonatkoznak házasságból és élettársi viszonyból született gyermekekre.

A gyermek sorsáról elsősorban a szülők döntenek, és egyezségüket az illetékes bíróság hagyja jóvá. A szülőknek a gyermek felett gyakorolt szülői felügyeleti jog és a gyermek további nevelésének kérdését úgy kell rendezniük, hogy az a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését a lehető legjobban biztosítsa. Az egyezségnek tartalmaznia kell a szülői jog gyakorlására, a gyermek lakhelyére, a tartásdíjra, a láthatási programra vonatkozó részleteket. Viszont hiába van egyetértés ezen kérdésekben a szülők között, ha a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó egyezség egyértelműen ellentétes a gyermek érdekével, a bíróság azt nem hagyhatja jóvá.

Sajnos gyakori az olyan eset, amikor a válófélben levő szülők képtelenek a gyermek jövőjét békés egyetértésben rendezni, ilyenkor a bíróságra hárul ez a cseppet sem hálás feladat. Törvényi alapelv, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos perek során mindig a kiskorú gyermek érdekét kell szem előtt tartani. Ezen túlmenően a bíróságnak  az összes lehetséges körülményt alaposan meg kell vizsgálnia (például hogy a szülők alkalmasak-e a gyermeknevelésre, a gyermekhez való ragaszkodásuk őszinte-e, a gyermek milyen érzéseket táplál a szülők iránt, mennyire kötődik hozzájuk, az egyes szülők által biztosítható iskoláztatási lehetőségek milyenek, milyen a szülők anyagi és lakáshelyzete, stb.). A törvény szerint a 10 évet betöltött gyerek meghallgatása kötelező, de a 10 évnél fiatalabb gyermek meghallgatása is lehetséges, ha a bíró úgy látja, hogy szükséges. Létezik egy törvényes előírás, mely szerint bármelyik gyerek kérheti, hogy meghallgassák őt. A gyermek véleménye nem kötelező a döntéshozók számára és az általa elmondottakat az életkora és a fejlettségi szintje szerint mérlegelik.


A gyermekkel kapcsolatos intézkedések nem végérvényesek, van lehetőség ezek megváltoztatására. A gyermek felett gyakorolt szülői felügyeleti jog gyakorlásának újrarendezését abban az esetben lehet kérni a bíróságtól, ha azok a körülmények, amelyeken a szülők egyezsége alapult, vagy amelyre a bíróság a döntését alapozta utólag lényegesen megváltoztak, és emiatt az újrarendezés a gyermek érdekében áll. Például pusztán az a helyzet, hogy a szülő más lakóhelyre költözik, még nem indokolja a gyermek feletti szülői felügyeleti jogok újrarendezését, vagy például a gyermeket gondozó szülő új házasságkötése sem. De az már lehet ok, ha a gyermeket teljesen elhanyagolják, esetleg bántalmazzák.