Marosi György

Marosi György
A blogger

2017. május 31., szerda

Ki vagy rúgva!


A munkaszerződés felbontása a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, amelyet egy munkaadó kiszabhat. Ellentétben a korábban érvényben lévő szabályozással, a munkatörvénykönyv jelenleg hatályos rendelkezései szigorúbb feltételekhez kötik egy munkaszerződés fegyelmi okokból történő felbontását. Amennyiben a munkáltató fegyelmi okok miatt szándékszik megválni alkalmazottjától, kénytelen érdemi és formai előírások egész sorát betartani. Egy munkavállalót akkor lehet elbocsátani fegyelmi okból, ha 1. sorozatosan megszegte az egyéni munkaszerződést, a munkafegyelemre vonatkozó szabályokat, a kollektív munkaszerződés vagy a belső rendszabályzat előírásait illetve 2. ha elkövetett egy nagyon súlyos fegyelmi szabályszegést.


A munkakódex nem tér ki konkrétan arra, mi minősül nagyon súlyos szabálysértésnek, ezt a munkaadó kell mérlegelje, figyelembe véve a szabálysértés elkövetésének körülményeit, a vétkes alkalmazott hozzáállását, a korábban elkövetett szabálysértéseket, a szabálysértés következményeit.

Fegyelmi szabálysértés elkövetése esetén a munkaadónak kötelessége fegyelmi kivizsgálást kezdeményezni. Kivizsgálás nélkül nem lehet felbontani a rendbontó munkatárs munkaszerződését, ráadásul jól meghatározott ügymenetet is be kell tartani. Ellenkező esetben megtörténhet (számos példa volt már rá), hogy az alkalmazott bírósághoz fordul és megsemmisítteti a munkaszerződés fegyelmi felbontásáról szóló határozatot.

A fegyelmi kivizsgálás egy értesítéssel, megkereséssel, feljelentéssel kezdődik, amelyben a munkaadó tudomására hozzák a fegyelmi kihágás elkövetését. Az feljelentő lehet a vétkes közvetlen főnöke vagy bármely munkatársa, akinek tudomása van a szabálysértésről. Ezt követően kinevezik a fegyelmi vizsgálóbizottságot. Nagyobb cégek, vállalatok, intézmények esetén állandó fegyelmi bizottság működik. A fegyelmi bizottság írásban értesíti a kivizsgálás alá vont alkalmazottat a kivizsgálás tényéről, a felhozott vádakról, a kivizsgálás időpontjáról.

A kivizsgálás során fényt kell deríteni a szabálysértés tényére, elkövetésének körülményeire, minden olyan adatra, amely alapján megállapítást nyerhet a vétkes bűnössége vagy akár ártatlansága. A kivizsgálás alá vont alkalmazott védekezését (ha van ilyen), minden esetben kötelező figyelembe venni. Amennyiben a bizonyítékokból minden kétséget kizárólag kiderül a kivizsgált alkalmazott vétkessége, a bizottság javasolja a fegyelmi büntetés kiszabását.

A munkaszerződés fegyelmi felbontási határozatot írásban kell rögzíteni és kiküldeni az érintett alkalmazottnak. A határozatnak kötelezően tartalmaznia kell a fegyelmi szabálysértés leírását, a megszegett rendelkezések megjelölését, az indokokat, amiért az alkalmazott esetleges védekezését a bizottság elutasította, a kiszabott fegyelmi büntetés jogi besorolását, a fellebbezési határidőt.